Desafortunadament, ja hem cobert la quota d'entrevistats amb el seu perfil. Moltes gràcies per la seva participació.